Global
   

Isıl işlem öncesinde ve sonrasında uygulanan mikro
ve makro tüm kontroller uluslararası standartlar
çerçevesinde yapılmaktadır.

Üretimde ve kalite kontrolde kullanılan tüm ölçme ve muayene
ekipmanlarının kalibrasyonları bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli
olarak yapılmaktadır. Şirket kalite yönetim sistemi EN ISO 9001:
2008'e uygun olarak düzenlenmiş, URS tarafından
belgelendirilmiştir.

Beklentileri karşılayabilecek takım ve kalıplar
ancak çok iyi bir ısıl işlem ve kaliteli çeliğin
kombinasyonuyla elde edilebilir.

Bugün TAMÇELİK sahip olduğu mevcut makine parkı, laboratuvar
hizmetleri ve eğitimli teknik personeli ile metal enjeksiyon kalıplarına
Ford, GM gibi otomotiv devleri tarafından kabul edilen NADCA
207-2003 (North American Die Casting Association) spesifikasyonuna
uygun ısıl işlem ve mikroyapı kontrolü yapmaktadır.
... TAMÇELİK Isıl İşlem Sanayi ve Ticaret A.Ş....
© 2012 Tamçelik Isıl İşlem ve San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.