Nitrasyon İşlemi

Düşük sıcaklık yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan nitrasyon; çelik
parça yüzeyine azot atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile
yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır. Azot sağlayıcı
ortam olarak tuz banyosu ve gaz atmosferi kullanılabilir. Sert tabakanın
oluşması için yüksek hızda soğutma hızı gerekmez.

Genel olarak tüm çelikler için nitrasyon sıcaklığı 495-580°C arasında
değişir. Düşük sıcaklıkta uygulanması ve yüksek soğuma hızı gerektirme-
mesi nedeni ile parçalarda çarpılma minimum seviyededir. TAMÇELİK'de
nitrasyon ısıl işlemi tuz banyosunda (Tenifer) ve vakum fırınında yapılır.

Sıcak iş takım çeliğinde nitrasyon tabakası:
Dergi İlanı:
Ne Kadar Sert?

Yeteri Kadar.

Tamçelik Isıl İşlem
Merkezi'nde uygulanan
potansiyel kontrollü
Nitreg gaz nitrürleme
işleminde, nitrür tabakasının
aşırı gevrekliğini gösteren
ve yüksek bir darbeye
maruz kalması durumunda
nitrasyon tabakasının
çatlamasına neden olan
çatlak ağları görülmez.

Solunabilir gaz salımıyla
çevre dostudur ve Avrupa
Birliği yönergelerinde
belirtilen standartlara
uygundur.

Ve üstelik daha hesaplıdır!


© 2012 Tamçelik Isıl İşlem ve San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.