Sementasyon İşlemi

En eski yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan sementasyon işlemi karbon
içeriği düşük olan çelik malzeme yüzeyine katı, sıvı veya gaz ortam içerisinde
karbon verilmesi (emdirilmesi) esasına dayanır.

Östenit sıcaklığına ısıtılan (850-950°C) parça istenilen sertlik derinliğine bağlı
olarak yüksek sıcaklıkta belirli bir süre tutulur ve daha sonra su, yağ, tuz veya
polimer gibi uygun bir sertleştirme ortamında sertleştirilir. Sertleştirme sonrası
tüm çeliklere uygulandığı gibi gerilim giderme ve meneviş işlemleri uygulanır.
Bu işlemler sonrası parça yüzeyinde karbonca zengin aşınmaya dirençli bir yapı
oluşurken, çekirdekte tok bir yapı meydana gelir.
Sementasyon Fırını bilgisayar kontrol sistemi


© 2012 Tamçelik Isıl İşlem ve San. Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.