previous arrow
next arrow
Slider

Isıl işlem öncesinde ve sonrasında uygulanan mikro ve makro tüm kontroller uluslararası standartlar çerçevesinde yapılmaktadır.

Vakum Fırınları

Vakum fırınları son yıllarda yüksek performanslı takım çeliklerinin ısıl işleminde yaygın olarak kullanılmaya başlanmış yeni nesil ısıl işlem fırınlarıdır.

Sementasyon

En eski yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan sementasyon işlemi karbon içeriği düşük olan çelik malzeme yüzeyine katı, sıvı veya gaz ortam içerisinde karbon verilmesi (emdirilmesi) esasına dayanır.

Nitrasyon

Düşük sıcaklık yüzey sertleştirme işlemlerinden biri olan nitrasyon; çelik parça yüzeyine azot atomlarının ara yer atomu olarak gönderilmesi ile yüzeyde sert bir tabakanın oluşturulması esasına dayanır.

Laboratuar

Takım çeliklerinin ısıl işlem sonrasında kazandıkları mekanik özelliklerin servis şartlarına uygun olup olmadığının kontrolü takım performansı açısından son derece büyük öneme sahiptir.

Oksidasyon

Oksidasyon yapışma ve buna bağlı adhesif aşınmanın yaşandığı metal enjeksiyon uygulamalarında kalıp yüzeyinde yağlayıcı özelliğe sahip oksit filmi oluşturma işlemidir.

Sıfır Altı

Kriyojenik işlem olarak da adlandırılan bu işlem yüksek aşınmaya maruz kalan takımlarda aşınma direncini artırma amaçlı uygulanan modifiye edilmiş bir soğutma işlemidir.

İndüksiyon

İndüksiyon yüzey sertleştirme parçanın tamamında sertlik istenmediği durumlarda kullanılan alternatif bir ısıl işlem türüdür. Özellikle otomotiv sanayinde yoğun olarak tercih edilir.