previous arrow
next arrow
Slider

Laboratuvar. Isıl İşlem'de Kalite

TAMÇELİK’de ısıl işlem öncesinde ve sonrasında uygulanan mikro ve makro kontroller eğitimli teknik personel tarafından uluslararası standartlar çerçevesinde uygulanmaktadır. Yenilenmiş laboratuvar ekipmanlarıyla yapılan kontroller bilgisayar ortamında saklanabilmekte gerektiğinde müşteriye rapor olarak sunulmaktadır.
Takım çeliklerinin ısıl işlem sonrasında kazandıkları mekanik özelliklerin servis şartlarına uygun olup olmadığının kontrolü takım performansı açısından son derece büyük öneme sahiptir.

Isıl işlem sonrasında meydana gelen mikroyapısal değişimler ve değişimlerin mekanik özelliklere etkileri sadece sertlik ölçümüyle kontrol edilmesi günümüz yüksek performanslı takım ve kalıpları için yeterli olmamaktadır. Takım çeliklerinde aynı sertlik değerini farklı mikroyapılarla elde etmek mümkündür dolayısıyla ısıl işlem öncesinde ve sonrasında takımların tane boyutu, karbür dağılımı, bantlaşma ve mikrosegregasyon durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle metal enjeksiyon, dövme ve ekstrüzyon uygulamalarında kullanılacak sıcak iş takım çeliklerinde ısıl işlem sonrasında kalıpların tokluğunu ve sıcağa dayanımını doğrudan etkileyen tane boyutu, soğutma hızına bağlı karbür dağılımı bantlaşma ve mikrosegregasyon gibi özelliklerin standartlara bağlı referans tablolara göre kontrol edilmesi gerekir.